Doc. Dr. Albina Kepalaitė CP (Certified Practitioner)

Labai džiaugiamės ir didžiuojamės, kad mūsų draugijos narė, psichodramos mokytoja doc. dr. Albina Kepalaitė sėkmingai apsigynė psichodramos CP (Certified Practitioner) vardą.

Šis vardas suteikia teisę ruošti psichodramos terapeutus (vesti II lygio kvalifikacinius psichodramos mokymus) bei supervizuoti psichodramo terapeutus. Sertifikatą išdavė Norvegijos ir Latvijos Moreno institutai. Džiaugiamės, kad doc. dr. Albina Kepalaitė yra pirmoji tokio lygio mokytoja Lietuvos psichodramos draugijos istorijoje.