In Memoriam Vida Markevičienė

Siu giliu liūdesiu pranešame, kad anapilin iškeliavo mūsų kolegė, bedramintė ir draugė psichodramos terapeutė Vida Markevičienė. Užuojauta artimiesiems, jos draugams ir visiems ją pažinojusiems.

Mes a.a. Vidą prisiminsime kaip ramią, šiltą, begalo kompetentingą savo darbe, negailičią gero žodžio kolegoms ir aplink esantiems. Ilsėkis ramybėje, miela Vida.