Naujoji PIfE valdyba

Rugsėjo 18-21 d. Vilniuje, viešbutyje "Panorama" vyko PIfE (Psychodrama Institut für Europe) visuotinis narių susirinkimas, kurio metu 4 metų kadencijai buvo išrinkta nauja valdyba. Labai sveikiname ir linkime sėkmės toliau laikant PIfE's vairą!

Prezidentė:                        
Jacomien Ilbrink-de Visser, Olandija
1. Prezidentės pavaduotoja:             
Gerda Maevers, Vokietija
2. Prezidentės pavaduotoja:             
Ilona Gorog, Rumunija
Iždininkas:                                        
Fred Dorn, Vokietija
Iždininko pavaduotoja:                     
Johanna Olberding, Vokietija
Sekretorė:                                        
Ariadna Romejko, Lenkija
Sektretorės pavaduotoja:                 
Anna Bielanska, Lenkija
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuotraukoje trūksta Ilonos Gorog.