Kviečiame į T. Kriukovos seminarą "Grupės dinamika psichodramos grupėje"

Teorinis-praktinis seminaras „GRUPĖS DINAMIKA PSICHODRAMOS GRUPĖJE“
2019 m. spalio 25-27 d.
City Hotels Algirdas, Algirdo g. 24, Vilnius

Seminaras skirtas psichologams, psichoterapeutams, psichodramos specialistams, psichodramos studentams ir visiems, besidomintiems veiksmo metodų taikymu. Seminaro metu bus tyrinėjami sąveikos procesai grupėje: grupės stresas, psichologinis klimatas, konfliktai, prisitaikymas prie kitų, grupės sutelktumas, poreikis priklausyti grupei, vaidmenys, skirtingų vadovavimo stilių poveikis grupei, grupės sprendimų priėmimas ir t.t.

Seminarą ves Tatjana Kriukova (Rusija) - psichoterapeutė, psichodramos terapeutė ir mokytoja, profesorė, psichologijos mokslų daktarė, Kostromos valstybinio universiteto lektorė ir mokslinė tyrėja (www.ksu.edu.ru, www.coping-kostroma.com).

Semanaro kaina:
• Psichodramos mokymų studentams - 140 EUR;
• LPdD nariams iki rugsėjo 15 d. - 150 EUR, nuo rugsėjo 16 d. - 170 EUR;
• Ne LPdD nariams iki rugsėjo 15 d. - 170 EUR, nuo rugsėjo 16 d. - 190 EUR.
Mokestį pervesti į Lietuvos psichodramos draugijos sąskaitą LT41 7180 3000 0070 0648, įm. kodas 191970158. 
Atsisakius dalyvauti iki rugsėjo 27 d., grąžinama 80% sumos, nuo rugsėjo 28 d. mokestis negrąžinamas.

Registracija:
mokymai@psichodrama.lt
Registracija patvirtinama gavus seminaro mokestį.
 

Papildoma informacija: 

Grupės dinamika - tai sąveikos procesai grupėje (grupės stresas, psichologinis klimatas,
konfliktai, prisitaikymas prie kitų, grupės sutelktumas, poreikis priklausyti grupei, vaidmenys, skirtingų
vadovavimo stilių poveikis grupei, grupės sprendimų priėmimas ir t.t). Grupės dinamika daugiau
susijusi su kintančiomis grupių charakteristikomis, nei su stabilesnėmis ypatybėmis.
SEMINARAS
A. Gali padėti atsakyti į 7 svarbiausius klausimus apie grupės dinamiką:
1. Kokios jėgos susieja narius su grupe?
tarpasmeninis patrauklumas ir socialinis sutelktumas, vertikalus ir horizontalus sutelktumas,
priklausomybė ir moralė, asmeninis ir socialinis patrauklumas.
2. Kas vadovauja ir kas seka paskui?
visuotinai veiksmingas lyderių ir kitų sekėjų (grupės dalyvių) suvokimas bei lyderių
suvokimas yra susijęs su pažintiniu šališkumu, atsirandančiu iš ankstesnių lūkesčių.
3. Kada grupė pranoksta tikslus, kurių siekia?
socialinė tapatybė, daugumos požiūrio kaita, kaip ir netiesioginiai, pagrindiniai pokyčiai,
priskiriami mažumos įtikinimui.
4. Kaip grupė įtakoja jos narius?
kognityviniai-motyvaciniai procesai verčia žmones elgtis ir mąstyti apie save ir kitus būdais,
kurie apibūdina grupes ir kuriuos formuoja socialinis kontekstas.
5. Ar grupė daro įtaką narių savęs suvokimui?
6. Kaip pagerinti santykius tarp subgrupių?
Sociometrija kaip priemonė.
7. Kaip grupė gali būti naudojama siekiant sustiprinti adaptaciją ir psichologinę gerovę?
Grupės terapinis taikymas.
B. Suteiks žinių apie grupės dinamikos procesus ir reiškinius.
Sutelktumas, ryšio vystymas; Grupės sudėtis; Įtakos; Socialinė galia; Grupės efektyvumas;
Sprendimų priėmimas; Lyderystė ir sekėjai; Konfliktų sprendimas; Tarpgrupiniai santykiai;
Kolektyvinis ir individualus elgesys. Pokyčiai.
C. Suteiks žinių apie grupės procesų modelius:
Ką grupės vadovas turi pamatyti, kurti ir valdyti terapinėje grupėje?
Direktoriaus analitinių įgūdžių, grupinio proceso modelių ir jų įtakos grupei mokymasis.
Grupės dinamikos diagnostika: grupinės dinamikos efektyvumo matavimo problema.
D.Valdyti grupės dinamikos procesus:
Mokymo grupės kūrimo etapai. Darbas su sudėtingais grupės nariais ir kt.
Kaip vieną iš rezultatų, dalyviai išmoks:
1. Pasirinkti tam tikrus pratimus, susijusius su grupės dinamikos etapu.
4. Suprasti ir valdyti grupių dinamikos procesus terapinėje grupėje.
3. Keisti grupės dinamiką ekstremaliais atvejais: sustiprinti ar sulėtinti.
4. Visus pratimus ir naujas idėjas seminaro dalyviai galės naudoti savo praktikoje.
 
LITERATŪRA
Bion, W. R. 1961. Experiences in Groups: And Other Papers. Tavistock. Reprinted, 1989 Routledge.
Forsyth, D.R. 2006. Group Dynamics, 4TH Edition. Belmont, CA: Thomson Wadsworth.
Homans, G. C. 1974. Social Behavior: Its Elementary Forms, Rev. Ed. New York, Harcourt Brace Jovanovich.
 
Peck, M.S. 1987. The Dif erent Drum: Community-Making and Peace. New York: Simon and Schuster.
Schutz, W. 1958. FIRO: A Three-Dimensional Theory of Interpersonal Behavior. New York: Holt, Rinehart &
Winston.
Tuckman, B. 1965. Developmental sequence in small groups. Psychological bulletin, 63, 384-399.
Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. – М.: Ось, 1999.
Введение в практическую социальную психологию / А. И. Донцов, Ю. М. Жуков, Л. А.
Петровская и др. / Под ред. Ю. М. Жукова. – М.: "Смысл", 1996.
Витакер Дороти С. Группа как инструмент психологической помощи – М.: НФ Класс, 2000.
Емельянов Ю. Н. Активное социально-психологическое обучение. Л.: Изд. ЛГУ, 1985.
 
Захаров В. П., Хрящева Н. Ю. Социально-психологический тренинг. Учебное пособие. Л.: Изд-
во ЛГУ, 1989.
 
Захаров В.П. Практические рекомендации по ведению групп социально-психологического
тренинга: методические указания. ЛГТУ, 1990.
Исурина Г.Л. Групповые методы психотерапии и психокоррекции // Методы психологической
диагностики и коррекции в клинике. – Л.: Медицина. 1983. – с. 231-254.
Карвасарский Б.Д. Психотерапия. М., 1985.
Келлерман П.Ф. Психодрама крупным планом. – М.: Независимая фирма "Класс". 1998.
Киппер Д. Клинические ролевые игры и психодрама. – М.: Независимая фирма "Класс", 1993.
Макшанов С.П. Хрящева Н.Ю. Психогимнастика в тренинге, каталог. Часть 1. Часть 2. - СПб.,
1993.
Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: теория и практика. – М.:
Прогресс, 1993.
Сидоренко Е.В. Психодраматический и недирективный подход в групповой работе с людьми.
Методические описания и комментарии. - СПб., 1992.
Уманский Л.И. Поэтапное развитие группы как коллектива // Коллектив и личность. –
М., 1975. – С. 77-87.
Уманский Л.И. Методы экспериментального исследования социально-психологических
феноменов // Методология и методы социальной психологии. – М., 1977. – С. 37-49.
Уманский Л.И. Психология организаторской деятельности школьников. М.: Просвещение, 1980.
Ялом И. Теория и практика групповой психотерапии. - СПб.: Питер, 2000.