Išrinkta nauja draugijos valdyba, etikos komitetas bei revizorius

Vakar, rugsėjo 28 d., įvyko neeilinis-rinkiminis draugijos susirinkimas. Susirinkimo metu buvo išrinkta nauja valdyba, etikos komitetas bei revizorius, o esama valdyba, pristačiusi ataskaitinio laikotarpio veiklos ataskaitas, užbaigė savo veiklą. 

2019-2023 m. kadencijai išrinkti:

Valdybos nariai

  • Prezidentė - Kristina Dulinskienė
  • Valdybos pirmininkė - Toma Juciūtė
  • Iždininkė - Viktorija Vaišvilaitė
  • Sekretorė - Rasa Pietarienė
  • Mokymų koordinatorė - Asta Srigockaitė-Litvinko

Etikos komitetas

  • Jolanta Sondaitė
  • Daiva Rudokaitė
  • Daiva Račelytė

Revizorė:

  • Vida Kaleinikovienė

 

Už naujai renkamus narius (valdybos, etikos komiteto ir revizorę) gyvai ar el. paštu balsavo 78% balsavimo teisę turinčių tikrųjų narių (atkreipiame dėmesį, kad į valdybą buvo renkami tik nariai, o nurodytomis pareigomis naujos valdybos nariai pasiskirstė patys valdybos susirinkimo metu iš karto po draugijos susirinkimo).

Dar kartą dėkojame buvusios valdybos narėms Aurelijai Rakštytei, Natalijai Jegorovai, Rūtai Janulevičienei ir Gintarei Kazakevičienei už nuveiktus darbus! Naujoji valdyba tęs pradėtas veiklas ir toliau stiprins psichodramos žinomumą Lietuvoje!