Įvyko rinkiminis Lietuvos psichodramos draugijos susirinkimas

Gegužės 20 d., įvyko rinkiminis draugijos susirinkimas. Susirinkimo metu buvo išrinkta nauja valdyba, etikos komitetas bei revizorius, o esama valdyba, pristačiusi ataskaitinio laikotarpio veiklos ataskaitas, užbaigė savo veiklą. Taip pat birželio 12 dieną įvyko pirmasis naujosios valdybos susitikimas, kuriame naujosios valdybos nariai pasiskirstė vaidmenimis. Tad, 2023-2025 m. kadencijai išrinkti:

Valdybos nariai

  • Prezidentė - Aurelija Rakštytė
  • Valdybos pirmininkė - Daiva Račelytė
  • Iždininkė - Lina Linkė
  • Sekretorė - Monika Meilutė-Ribokė
  • Mokymų koordinatorė - Violeta Rimkevičienė

Etikos komitetas

  • Jolanta Sondaitė
  • Vida Lipskytė
  • Olegas Lapinas

Revizorė:

  • Nijolė Liubinskienė

 

Balsavimas vyko hibridiniu būdu. Susirinkime dalyvavusių balsų užteko rinkimų rezultatams įsigalioti. Balsavimas vyko vienbalsiai. 

Dar kartą dėkojame buvusios valdybos narėms Reginai Jonušienei ir Rasai Zinkevičienei už nuveiktus darbus! Naujoji valdyba tęs pradėtas veiklas ir toliau stiprins psichodramos žinomumą Lietuvoje!