Psichodramos draugijos rinkiminis susirinkimas

Vasario 24 d. įvyko kasmetinis draugijos narių susitikimas, kuris buvo ypatingas, nes savo kadenciją baigė senoji valdyba, o 4 metų kadencijai buvo išrinkta nauja. Susitikimo metu taip pat buvo išrinktas naujas etikos komitetas ir perrinkta revizorė. Dėkojame buvusiai komandai už gražius nuveiktus darbus, o naujajai linkime didelės sėkmės ir energijos ir toliau vesti draugiją į priekį!

Šio susitikimo metu taip pat buvo suteiktas garbės nario vardas ilgametei draugijos prezidentei Daivai Rudokaitei. Daivai esame be galo dėkingi už ilgametį indėlį į draugijos veiklą, jos entuziazmą ir nuveiktus darbus! Ačiū ačiū ačiū!

Kadenciją baigusi 2014-2018 m. valdyba: Margarita Pilkienė, Daiva Rudokaitė, Kristina Dulinskienė, Gintarė Kazakevičienė ir Toma Juciūtė. Dar kartą ačiū jums už nuveiktus darbus! 

Naujasis etikos komitetas: Toma Juciūtė, Daiva Rudokaitė ir Jolanta Sondaitė. Revizoriaus pozicijai perrinkta Vida Kaleinikovienė. Sveikiname visas koleges! 

Sveikiname ir sėkmės linkime LPdD prezidentei - Aurelijai Rakštytei, Valdybos pirmininkei - Kristinai Dulinskienei, Iždininkei ir sekretorei - Natalijai Jegorovai Marčenkienei, Projektinės veiklos koordinatorei - Rūtai Janulevičienei bei 
Mokymų ir viešinimo koordinatorei - Gintarei Kazakevičienei. Valio!