Lietuvos Psichodramos Draugijos Garbės narės Daivos Rudokaitės netektis

Mielieji Lietuvos psichodramos draugijos nariai ir prijaučiantys jai, turime pranešti visiems labai liūdną žinią, jog šiandien mus paliko bičiulė, psichodramos terapeutė, mokytoja, supervizorė, ilgametė draugijos prezidentė ir garbės narė Daiva Rudokaitė (1969-2023). Esame sukrėsti šios žinios ir mintyse dėliojame jos šviesų atminimą. Liksime amžinai dėkingi už jos nepailstamą energiją ir milžinišką indėlį į draugijos (LPdD) ir psichodramos Lietuvoje plėtrą. 2009-2018 metais Daiva buvo Lietuvos psichodramos draugijos prezidentė, o 2018 m. jai buvo suteiktas draugijos garbės narės vardas. Linkime stiprybės jos šeimai, artimiesiems ir visiems ją pažinojusiems. Teilsisi ramybėje. Mums Jos labai trūks. 
Dear members and sympathizers of the Lithuanian Psychodrama Association, we have to inform everyone of the very sad news that today our friend, psychodrama's therapist, teacher, supervizor, long-time president of the society and honorary member Daiva Rudokaitė (1969-2023) left us. We are shocked by this news and keep its bright memory in our minds. We will remain forever grateful for her tireless energy and enormous contribution to the development of the association and psychodrama in Lithuania. In 2009-2018, Daiva was the president of the Lithuanian Psychodrama Association (LPdD), and in 2018 she was awarded the title of honorary member of the association. We wish strength to her family, loved ones and all who knew her. Rest in peace. We will miss her very much.