LPdD dalyvavo jubiliejiniame 25-ajame FEPTO susitikime

Lietuvos psichodramos draugija birželio 17 - 22 d. dalyvavo FEPTO metiniame - jubiliejiniame 25 -ajame susitikime, kurio tema - "Vision of Psychodrama in the current world: The perspective of inclusion and mutuality". 

 
Susitikimas  vyko Sigtunoje, Švedijoje. Draugiją šiais metais atstovavo LPdD Prezidentė Daiva Rudokaitė ir LPdD valdybos pirmininkė Kristina Dulinskienė. Dalyvaujant FEPTO susitikime, birželio 18 d. kartu su visais dalyviais buvo paimėta Zerka Moreno (1917-2016), jos psichodraminį paminėjimą vedė Peter Felix Kellermann. Birželio18 - 22 d. vyko darbas mažose grupelėse, kuriose buvo nagrinėjama lyties identiteto, seksualumo svarba žmogaus asmenybės ir psichodramos profesionalo vystymuisi. Mažoje grupėje turėjome daug ir gilaus psichodraminio patyrimo. Tai paskatino dalyvius esant galimybėms susitikti keletą kartų per metus siekiant tiek asmeninio augimo, tiek profesinių gebėjimų vystymo. 
 
Birželio 20 d. buvo svarbiausia ir intensyviausia susirinkimo diena, kadangi Generalinės asamblėjos metu buvo pristatytos FEPTO tarybos narių ataskaitos, už jas buvo balsuojama. Šią dieną taip pat dauguma narių balsavo už dviejų naujų narių priėmimą į FEPTO, naujais nariais tapo: institutas iš Rusijos -  Institute of Psychodrama and Psychological Counseling bei institutas iš Serbijos - Regional Association for Psychodrama and Integrative Psychotherapy. Svarbiausias šių metų susitikimo darbas buvo - atleisti senąją Tarybą bei išrinkti naująją FEPTO Tarybą. Taigi, birželio 20 d. buvo išrinkta naujoji Taryba, o birželio 22 d. buvo paskelbtos naujos Tarybos narių pareigos. Naujuoju FEPTO Prezidentu tapo Nikolaos TAKIS (Graikija), vice Prezidentu tapo Krzysztof Mariusz  CIEPLIŃSKI (Lenkija). 
 
Be seminarų vyko ir jaukūs neformalūs vakarai: birželio 19 d. vakare vyko FEPTO 25 - erių metų paminėjimo šventinis vakaras, birželio 20 d. - vidurvasario minėjimo vakaras, 21 d. - išvyka į Stokholmą. 
 
Po darbingos savaitės LPdD atsovės grįžos pilnos patyrimų ir įspūdžių!
Akimirkos - nuotraukų albume.